sreda, 12. avgust 2015

Pred skokom skozi okno preverite, da je spodaj res beton

SDS že nekaj mesecev vodi na slovenski politični sceni. Nič nekaterih ne spametuje, niti njegove izjave ter izjave njegovih gorečih privržencev. Kot da imamo opravka s sekto! Toda ta sekta ima jasen pogled kako bo ravnala z nami, narod pa kar 'glavo v pesek'! Torej spomnimo se, kaj nam je pred 25 leti zaupal!

»Spoznanje, da mora biti miza pospravljena ali na polju stari pridelek pobran, plevel populjen, preden se posadi novo seme, je v tem trenutku prav gotovo zelo jasno znamenje na slovenskem delu. Drugo je vprašanje, ali ga bomo zmogli dovolj razumeti. Če ga bomo, bomo lahko stopili naprej in se spoprijeli z novimi izzivi. 

Pridobivanje nove narodne in državne zavesti, vsestranski razvoj države, institucionalna graditev in utrjevanje slovenske državnosti, popravljanje krivic iz preteklosti, uveljavljanje v svetu - vse to so izzivi tega trenutka tako za posameznike kot za narod.

Obstajata pa še dva globalna cilja, ki sta med seboj povezana.

Ko bo miza pospravljena in polje očiščeno, bo prišlo obdobje, ko bodo narodovi potenciali veliko bolje izkoriščeni in ko bo lahko v dobrih razmerah vsak član tega naroda prispeval po svoji moči in hotenju. Slovenci takega časa še nismo živeli. Verjamem, da je pred nami.

Verjamem pa tudi, da tega iz več razlogov ne moremo doseči brez tistega, čemur so pred stoletjem in pol rekli zedinjena Slovenija. Pri tem danes ne gre toliko za pojem, ki bi zaobjemal samo fizično ali politično združevanje narodnih ozemelj – čeprav zgodovina ni končana in prihodnost nedvomno skriva mnoge pasti, pa tudi priložnosti – ampak za pojem, v katerem so vsebovani vse tiste prvine, ki lahko narod povežejo v skupnem napredku in ki presegajo politične, državne in geografske meje. Te prvine obsegajo tako spoznavanje in zavedanje lastnih korenin ter spravo in priznanje preteklosti za svojo kot tudi dokončano demokratizacijo v matični državi, spoštujoč človekove pravice in enakost pred zakonom.«

/Janez Janša, Založba MK, Ljubljana 1994, Okopi, stran 308/

Nič od zgornjega teksta ne bomo komentirali. Naš pogled temelji le na dejstvu, da se je 'veliki vodja' za svoje privržence izbral kadre, kot so Leljak, Irglova, Grims, Gorenak.... In če zgornji tekst preberemo še enkrat, bomo hitro videli, kaj nas vse čaka in kakšne rezultate moramo doseči!