sreda, 11. november 2015

Vse naše ograde ali ograje

Slovenci imamo težave z vojaškim izrazoslovjem, sploh če pogledamo v SSKJ. Poenostavljeno bi lahko dejali, da ograda pomeni pasivno oviro, vezano na varovanje objektov, ljudi, skratka mini element državnost. Nasprotno pa je ograja nekaj kar ščiti ljudi, da ne zletijo s ceste, da ne padejo po stopnicah, da živina ne pobegne ipd. Torej je bolj civilno družbeni izraz, ki z državo nima veliko skupnega ali pa ima vsekakor manj kot pojem ograda!

ograda -e ž (a)

1. zemljišče, obdano z ograjo iz zloženega kamenja, grmovja, zlasti na kraškem svetu: kupiti ogrado; iti kopat ogrado; pasti v ogradi; oljke v ogradi // ograjen prostor, ograjeno zemljišče: igrali so se v veliki ogradi; vrt je bil velika štirikotna ograda / goniti črede s paše v ograde; hlev in pred njim velika ograda * lov. past za lovljenje divjadi, ki naj ostane živa

2. ograja, zlasti močnejša: nizke kamnite ograde; hišo so varovale trdno zidane ograde; temne ograde iz brinja / ekspresivno - veter podi oblake čez gorsko ogrado


ograja -e ž (a)

1. naprava, ki se postavi okrog zemljišča, prostora za preprečevanje prehoda: namestiti, postaviti ograjo okrog vrta; preplezati, preskočiti ograjo; sedeti na ograji; dvoriščna, vrtna ograja; kamnita, lesena, žična ograja; ograja iz bodeče žice / ograja okrog posajenega drevesca / ekspresivno - oblaki zadevajo ob ograjo gorovij; ekspresivno - podrli so ograje, ki so jih ločile //

2. naprava, ki se namesti ob robu česa zlasti za varstvo pred padcem: narediti stopnicam ograjo; skloniti se čez ograjo; betonska, jeklena, kovana ograja; ograja krova; držaj ograje / ograja pri otroški posteljici / balkonska ograja; snežna ograja, ograja na strehi, ki zadržuje sneg • redko puščati živino čez noč v ograji ogradi * gradbena odbojna ograja, ograja ob cesti, ki označuje njen rob in ima varovalni namen


Torej če ponovimo še enkrat je ograja bolj civilno družbeni izraz, ki z državo nima veliko skupnega ali pa ima vsekakor manj, kot pojem ograda! Zadaj za ogrado se vedno praviloma izvaja »zakon močnejšega«!